Ślusarz NOWOŚĆ

NOWY KIERUNEK

Ślusarze wykonują, montują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, zbroje płytowe i broń białą oraz naprawiają i konserwują sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery i metalowe ogrodzenia. Wykonują modele odlewnicze oraz trasują powierzchnie półwyrobów, części maszyn i elementy konstrukcji. W zależności od rodzaju wykonywanych prac wyróżniamy ślusarzy:

 • konstrukcji stalowych,
 • urządzeń komunalnych,
 • sprzętu domowego,
 • samochodowych,
 • wyrobów artystycznych.

Ich zadania obejmują:

 • wykonywanie i naprawianie narzędzi skrawających jednolitych, takich jak: frezy gwintowniki, rozwiertaki, piłki, noże tokarskie, wiertła;
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi skrawających jak: głowice frezowe, narzędzia zespolone do obróbki otworów oraz narzędzia specjalistyczne do pracy na obrabiarkach zespołowych czy automatycznych liniach obrabiarkowych;
 • montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie uchwytów i przyrządów do obrabiarek skrawających i przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie ozdobnej galanterii metalowej, krat, lamp, rygli i zawiasów oraz rekonstruowanie metalowych obiektów i ich elementów o charakterze zabytkowym i muzealnym;
 • naprawianie i konserwowanie sprzętu gospodarstwa domowego, zamków, rowerów i metalowych ogrodzeń;
 • wytwarzanie, odnawianie i konserwowanie zbroi płytowych i broni białej;
 • sprawdzanie stanu technicznego broni myśliwskiej i sportowej, dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części;
 • wykonywanie modeli odlewniczych na podstawie rysunków tych modeli lub rysunków odlewów.

Miejscem pracy są:

 • firmy i warsztaty usługowe,
 • administracja domów mieszkalnych,
 • zakłady przemysłowe,
 • duże domy handlowe,
 • stacje obsługowo-naprawcze samochodów.

Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych. Tylko ślusarz konstrukcji stalowych większość czasu spędza na wolnym powietrzu. Czynności najczęściej wykonywane są w pozycji stojącej. Z uwagi na ręczną obróbkę metali i składanie elementów metalowych wymagana jest sprawność kończyn górnych oraz dobra siła fizyczna. Wykluczone są zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe z uwagi na obróbkę ręczną i mechaniczną. Kontakt z rozpuszczalnikami, smarami, oliwami nie wskazany jest dla osób, których skóra skłonna jest do uczuleń. Praca ma charakter indywidualny i jest w zasadzie rutynowa (poza ślusarzami wyrobów artystycznych). Zadania do wykonania są zmienne, lecz podobne pod względem zakresu i technologii wykonania. U ślusarza - spawacza, może to być również praca na wysokości. W czasie wykonywania obowiązków zawodowych obowiązuje go ubranie ochronne. Kontakty z ludźmi uzależnione są od rodzaju wykonywanych prac. Ślusarz zatrudniany jest na jedną zmianę do 8 godzin dziennie. Praca nie wymaga wyjazdów poza miejsce pracy. Wyjątkiem są ślusarze konstrukcji stalowych, którzy okresowo zatrudniają się na budowach. Wiedza:

 • z zakresu przetwórstwa metali
 • o metalach nieżelaznych, żelaznych i ich stopach, materiałach zastępczych i pomocniczych
 • o budowie, działaniu i użytkowaniu maszyn i urządzeń pomocniczych, niezbędnych w pracy ślusarza
 • o dokumentacji technologicznej obróbki i montażu
 • znajomość czytania rysunku zawodowego, szkicowania odręcznego prostych elementów maszyn

Zdolności i umiejętności:

 • zdolności techniczne
 • zdolności plastyczne
 • umiejętność odtwarzania rysunku w metalu
 • umiejętność pracy w warunkach monotonnych

  Predyspozycje psychiczne i fizyczne Konieczne:

 • samodzielność
 • dokładność
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • zręczność rąk i palców - niezbędna podczas demontażu i montażu sprzętu domowego czy lutowania drobnych elementów
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • dobry wzrok i słuch
 • brak lęku przed wysokością - praca przy budowie mostów, konstrukcji stalowych, wysokościowców, kadłubach statków

Wybierając zawód ślusarza nie ma możliwości pozostania bez pracy.   Ślusarze są zatrudniani przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, maszynowego i elektrotechnicznego
 • przedsiębiorstwach usługowych
 • zakładach naprawczych
 • punktach usługowo-naprawczych
 • odpowiednich zakładach rzemieślniczych
 • zakładach budowy obrabiarek, samochodów, urządzeń transportowych, maszyn budowlanych i rolniczych
 • budownictwie przemysłowym
 • budownictwie urządzeń hutniczych i chemicznych
 • stoczniach, przy budowie statków

Ślusarz wyrobów artystycznych może być zatrudniony w zakładach przemysłu metalowego, meblowego i w zakładach usługowych o charakterze rzemiosła artystycznego. Może pracować również przy wyposażeniu wnętrz i także w pracowniach konserwatorskich. W przypadku braku możliwości pracy typowej dla ślusarza, można podjąć pracę po ukończeniu odpowiedniego kursu w zawodzie tokarza, spawacza, frezera, szlifierza itp. Istnieje możliwość samo zatrudnienia poprzez uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

 1. dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 2. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 4. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 5. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 6. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

 1. dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 2. rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 3. dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 4. dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 6. dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 7. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 8. wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 9. ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

 1. rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 2. dobiera metodę łączenia materiałów;
 3. rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 4. dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 5. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 6. przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 7. wykonuje połączenia materiałów;
 8. ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 2. planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 3. charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 4. ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 5. dobiera części podlegające wymianie;
 6. wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 7. wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 8. montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 9. dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 10. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 11. wykonuje konserwację narzędzi;
 12. ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

 

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg