Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Rozpoczęcie kursu 11.10.2017 r. godz. 17.00

 

 

Zapisz

Zapisz

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

SZKOŁA DZIENNA 4—LETNIA

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Zadania zawodowe

 • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej
 • zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin
 • prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
 • nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych
 • kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów
 • ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania
 • aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych
 • ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni
 • posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:
· podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych
· elektrotechnika, elektronika i automatyka
· pracownia techniczna, użytkowanie komputera
· geologia, eksploatacja złóż
· maszyny i urządzenia górnicze
· miernictwo górnicze, przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie, zajęcia specjalizujące
· człowiek, praca, środowisko


Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa dla uczniów technikum odbywająca się w KWK „Brzeszcze”
- klasy drugie 1 dzień w tygodniu
- klasy trzecie miesięczna praktyka zawodowa

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg