Technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym NOWOŚĆ

Technik mechanik

Z przysposobieniem pożarniczym

NOWY KIERUNEK

Uczniowie w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą zdobywali zawód technik mechanik. Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Uczniowie uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu:

 • technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, obejmującą nie tylko podstawy teoretyczne i fachową wiedzę, ale również umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji.

Technik mechanik jest przygotowany do pracy związanej z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni jako specjaliści w dziedzinie przygotowania, organizacji i zarządzania produkcją.

 Zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w:

 • przemyśle maszynowym,
 • budownictwie,
 • górnictwie,
 • transporcie,
 • rolnictwie,
 • przemyśle samochodowym oraz wielu dziedzinach usług.

Technicy mechanicy nadzoruję pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanik jest więc olbrzymi. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Uczniowie mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym będą uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia pożarniczego. Program przedmiotów pożarniczych będzie obejmował m.in. następujące bloki tematyczne:

 

 • Zagadnienia organizacyjno – prawne ochrony przeciwpożarowej. 
 • Musztra, regulaminy i ceremoniał pożarniczy.
 • BHP w strażach pożarnych. 
 • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń. 
 • Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
 • Sprzęt i technika pożarnicza. 
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. 
 • Ratownictwo medyczne. 
 • Powszechny system ochrony ludności. 

Opanowanie zagadnień ujętych w blokach tematycznych umożliwi uczniom zdobycie uprawnień strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej upoważniających do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Uprawnienie te otrzymuje się po osiągnięciu pełnoletniości.

Młodzież po ukończeniu technikum może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP czy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzięki nauce w klasie technikum mechanicznego z przysposobieniem strażackim uczniowie będą lepiej przygotowani, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do egzaminów wstępnych do tychże szkół.

 Kwalifikacje, jakie zdobywają uczniowie w ramach zawodu technik mechanik to:

 M.20- Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i urządzeń

M.44- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

 

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg