Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Rozpoczęcie kursu 11.10.2017 r. godz. 17.00

 

 

Zapisz

Zapisz

Technik elektryk

SZKOŁA DZIENNA 4—LETNIA

W trakcie nauki uczeń:

zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, energoelektrycznych;

poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych;

dodatkowo poznaje specyfikę działania elektrycznych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego.

 

Elektryków poszukują wszystkie firmy na rynku krajowym, dodatkowo zdobyta specjalizacja daję gwarancje  pracy w górnictwie. Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
 • udział w pracach zespołów projektowych;
 • posługiwanie się techniką komputerową.

Przedmioty zawodowe:
technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne, elektroenergetyka, energoelektronika, zajęcia praktyczne

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg