Elektryk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Elektryk 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwpożarowej na podstawie dokumentacji technicznej. 

Efekty kształcenia zawodowego: 

 • montaż maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • montaż instalacji elektrycznych.
 • konserwacja instalacji elektrycznych. 

Umiejętności zawodowe: 

 • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne;
 • rozróżnia parametry elementów  oraz układów elektrycznych;
 • posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe  oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów    i urządzeń elektrycznych;
 • określa funkcje elementów  i układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonuje połączenia elementów  i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;
 • wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych;
 • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń  w postaci tabel i wykresów;
 • posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie.
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg