Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Zgłoszenia pod nr

603581601

 

 

 

Zapisz

Zapisz

TYDZIEŃ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH - PODSUMOWANIE

 Tydzień przedmiotów matematyczno-przyrodniczych realizowany był w bieżącym roku szkolnym od 7 do 11 stycznia. W ramach jego obchodów odbyły się liczne konkursy.   
    Test z biologii nt: „Język genów” najlepiej napisał Mateusz Nikiel z klasy 2 f.  Najciekawsze prezentacje multimedialne  przygotowali: Kamil Danek  z klasy 1 f  nt. „Organizmy zmodyfikowane genetycznie” oraz Przemysław Szlosarczyk  z  klasy 2 i  nt.  „Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C”.   
    „Mistrzem wzorów i równań chemicznych” został Robert Grzywa z klasy 2 d, a autorem najlepiej przygotowanej prezentacji nt: „Blaski i cienie promieniotwórczości” okazała  się Izabela Jelonkowska z klasy 3 e.     
    W konkursie „Geografia fizyczna Polski” najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielił Sławomir Barciak z klasy 2 f.   
    Uczniowie technikum pisali test pt. „Matematyka inaczej – wesoła logika”. Największą liczbę punktów uzyskał Marcin Koryciński z klasy 2 f. W konkursie SUDOKU klas zawodowych najlepsze okazały się Paulina Szyszka, Maria Wójcik, Kinga Młodawska i Magda Moś z klasy 2 w.   
    W konkursie na najciekawszą grafikę komputerową nt: „Kopalnia Węgla Kamiennego” lub „Moja Szkoła”, na którą można było zagłosować na stronie internetowej szkoły,  zwyciężył Dariusz Marusza z klasy I d.    
    Laureatom konkursów, nie tylko tym w/w serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursów, dziękujemy. Zapraszamy za rok!

Budowa nowej sali gimnastycznej.

 

       Pilnie śledzimy postęp prac na budowie naszej nowej sali gimnastycznej. Gołym okiem widać stojące już mury. W budynku sali wykonano ściany zewnętrzne do poziomu wieńca, przygotowywane są szalunki i zbrojenie wieńca. Mimo zimowej aury, trwają prace budowlane stanu surowego zaplecza, wznoszone są mury. Mamy nadzieję, że aktualny postęp prac pozwoli na terminowe wykonanie inwestycji.  W szkolnej galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające postęp prac od października2012 do stycznia 2013.

Nowe porozumienie między Powiatem Oświęcimskim a Kompanią Węglową S.A.

      27 grudnia 2012 roku zostało zawarte nowe porozumienie między Powiatem Oświęcimskim a Kompanią Węglową S.A. w Katowicach w związku z organizacją w szkołach ponadgimnazjalnych oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w  zawodach górniczych
Na podstawie tego porozumienia Powiat jako organ prowadzący wyznaczył Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. K. Bielenina w Brzeszczach do utworzenia oddziałów kształcących młodzież w dziennym systemie nauczania w zawodach:
•    Technik górnictwa podziemnego;
•    Technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego;
•    Technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego;
•    Technik mechatronik o specjalności automatyka górnicza;
•    Górnik eksploatacji podziemnej
•    Elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego;
•    Ślusarz o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego;
         Ilość tworzonych oddziałów, ilość uczniów oraz rodzaj specjalności w danym roku szkolnym będzie ustalana w terminie do końca stycznia poprzedzającego rok szkolny.
       Kompania zapewni zatrudnienie absolwentom tych oddziałów w roku ukończenia szkoły i po uzyskaniu tytułu zawodowego.  Absolwenci zostaną zatrudnieni, zgodnie z uzyskanymi  kwalifikacjami oraz po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich, na zasadach obowiązujących w Kompanii.
      
Uczniowie technikum, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem w poszczególnych klasach (średnia ocen powyżej 4,75) mają szansę na specjalną nagrodę  Kompanii.
Wyróżniający się w nauce uczniowie technikum, którzy planują odbyć studia stacjonarne na kierunkach górniczych, a których średnia ocen na świadectwie ukończenia technikum będzie równa lub wyższa od 4,5, otrzymają przedłużenie gwarancji zatrudnienia w Kompanii.


Dzień Życzliwości

     Kolejny już raz w naszej szkole zorganizowano obchody Światowego Dnia Życzliwości. O potrzebie bycia życzliwym, a więc bycia kimś o przychylnym nastawieniu do innych, okazującym dobro, serdeczność i przyjaźń warto przypominać. „Życzliwość innych, której potrzebujemy, można zdobyć jedynie samemu ją okazując. Jeśli  wymagamy, by inni traktowali nas z szacunkiem – sami też tak róbmy” -  oto treści, które były głównym przekazem dla uczniów tego dnia w szkole.  
       Przy obchodach Dnia Życzliwości odbyła się Gala Uczniów Pozytywnie Zakręconych – więc pokaz talentów tych uczniów, którzy poprzez  przychylne nastawienie do innych  i do siebie samych z powodzeniem rozwijają swoje pasje i zainteresowania: sportowe, taneczne, muzyczne, plastyczne. Publiczność zaś miała okazję odnieść się do ich pokazu z serdecznością, uznaniem i … życzliwością.  Czy to się udało?  Oceniamy, że tak.
      Wyrazy uznania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy szkolnej tego dnia: wolontariuszom, osobom, które piekły ciasta, prowadzącym Galę a przede wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się podczas niej wystąpić. Pamiętajmy o tym, że każdy dzień powinien być pełen życzliwości, uśmiechu, wzajemnej sympatii, nie tylko ten jeden kalendarzowy

  

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg