Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Rozpoczęcie kursu 04.04.2018 r. godz. 17.00

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Dzień Górnika

9 grudnia 2011 roku w Ośrodku Kultury w Brzeszczach odbyły się uroczyste obchody Dnia Górnika połączone ze świętem szkoły Powiatowego Zespołu Nr6 w Brzeszczach. Imprezę zaszczycili swoją obecnością liczni goście  – byli to m.in. Starosta Oświęcimski pan Józef Krawczyk, posłowie na Sejm RP pani Dorota Niedziela i pan Tadeusz Arkit, dyrektor d.s. pracy KWK Brzeszcze pan Jan Percer, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Oświęcimiu pani Aleksandra Bibrzycka, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej ks. kan. Franciszek Janczy, przedstawiciele związków zawodowych KWK Brzeszcze, radni Rady Powiatu, rodzice, nauczyciele, uczniowie.

Pani dyrektor Anna Kasprzyk - Hałat przypomniała zebranym postać patrona szkoły, honorowego obywatela miasta Brzeszcze - niedawno zmarłego - profesora Kazimierza Bielenina. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Oświęcimski pan Józef Krawczyk przekazał dobrą wiadomość dla szkoły o planowanym na 2012 rok rozpoczęciu  budowy nowej sali gimnastycznej.

W części artystycznej młodzież zaprezentowała przygotowany specjalnie na tę okazję spektakl pt. ”Bieda w biedaszybie”.

Podczas uroczystości młodzi adepci zawodu górniczego otrzymali certyfikaty, które gwarantują im po ukończeniu szkoły podjęcie pracy w kopalniach Kompanii Węglowej. Jest to  możliwe na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Kompanią Węglową S.A.

Certyfikaty wręczane są podczas obrzędu zwanego Skokiem przez skórę. Jest to obrzęd przyjmowania adeptów ( lisów ) do stanu górniczego. Odbywał się on w gospodzie na szychcie piwnej. Adepci doprowadzeni byli w śpiewnym korowodzie przez Lis-Majora przed oblicze starych kopaczów (starych strzech). Po egzaminie kandydat wykonywał skok przez skórę, po czym następowało pasowanie na górnika. Do stołu biesiadnego doprowadzał go ojciec piwny.

Skóra górnicza, zwana również łatą, była najważniejszym akcentem zawodowym, atrybutem wyposażenia górniczego. Skórę podkładał sobie górnik pod kolana, gdy musiał pracować w pozycji klęczącej; okrywał się nią, gdy ze stropu lała się wodą; siedział na niej przy posiłku; również na niej dokonywana była wypłata. „Skóra” stała się symbolem przyjęcia do stanu górniczego.

Mianowanie na górnika było zawsze akcentem uroczystym. Obecnie skok przez skórę jest kultywowany w ramach uroczystości Barbórkowych. Ceremonia „skoku przez skórę” prezentowana jest przeważnie podczas spotkań na Karczmach Piwnych lub w formie inscenizacji na ulicach miast górniczych. Uroczystość prowadzi Lis Major. Naszą uroczystość prowadził Lis Major pan Stanisław Kut. W tym roku wydano 145 certyfikatów. Młodym górnikom towarzyszyły dźwięki orkiestry górniczej KWK Brzeszcze.

Po uroczystościach zaproszeni goście udali się do budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 32, gdzie nastąpiło otwarcie nowej siłowni szkolnej.


Jasełka

8 stycznia 2012 roku podczas uroczystej mszy św. w kościele  pw. św. Urbana w Brzeszczach, wolontariusze z naszej szkoły wystawili jasełka. Spektakl obejrzały dzieci i rodzice ze Stowarzyszenia „OLIMP” w Brzeszczach.  Szczególne podziękowania należą się uczennicom z klasy IIIi i IIi, które wspaniale zaprezentowały podczas występu kolędy i pastorałki. Po mszy św. wolontariusze zaproszeni zostali na wspólne spotkanie i poczęstunek. W najbliższym czasie planujemy przedstawienie jasełek w pobliskich przedszkolach.


Wyjazd na lodowisko

 

Młodzież naszej szkoły propaguje różne formy spędzania wolnego czasu. Jedną z nich jest doskonalenie (i nabywanie ) umiejętności jazdy na łyżwach. W tym celu klasa If pod opieką pań Agnieszki Płotnickiej i Anny Walczyszewskiej  pojechała na lodowisko do Czechowic- Dziedzic. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, zwłaszcza, że dopisała również pogoda. Lodowisko znajduje na terenie MOSIR-u  w Czechowicach- Dziedzicach i jest dostępne codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00. Bilet dla młodzieży kosztuje 5,50 za 45 minut jazdy. Dla grup zorganizowanych – 4,50 za 45 minut. Polecamy innym klasom taką formę wspólnego spędzania czasu.

SUKCES REPREZENTANTÓW SZKOŁY W OLIMPIADZIE WIEDZY GÓRNICZEJ

Uczniowie naszej szkoły : Łukasz Janik z klasy 3f i Sebastian Adamus z klasy 2d osiągnęli bardzo dobry wynik w II etapie eliminacji do Olimpiady Wiedzy Górniczej „ O Złotą Lampkę” i zakwalifikowali się do finału zaplanowanego na kwiecień br.

GRATULUJEMY SUKCESU!

W eliminacjach uczestniczyło 16 dwuosobowych drużyn, reprezentujących szkoły kształcące w zawodzie : technik górnictwa podziemnego z całej Polski. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, co potwierdził dr Jan Kania z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, przewodniczący pracom jury.

Reprezentacje szkół, które zakwalifikowały się do finału osiągnęły bardzo dobre wyniki testu, a różnica w ocenie 6 najlepszych drużyn wynosiła zaledwie 4 punkty.

Górniczy turniej organizowany jest od dwóch lat przez Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu i został wpisany decyzją ministra edukacji na listę olimpiad przedmiotowych, których finaliści zwolnieni są z pisemnego egzaminu zawodowego. Finałowa dwunastka może już teraz cieszyć się z bardzo dobrej oceny za część pisemną na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Olimpiada objęta jest patronatem śląskiego kuratora oświaty, Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz zarządu powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Patronat Naukowy sprawuje Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a prasowy Trybuna Górnicza i portal nettg.pl .

Finaliści to dwuosobowe drużyny uczniów z: Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.

„Nowoczesne kształcenie LOGISTYKÓW”

Uczniowie kształcący się  w technikum logistycznym  Powiatowego Zespołu nr 6, od Lutego 2012 roku mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym programem wykorzystywanym w międzynarodowych firmach i korporacjach. Oprogramowanie te udostępniła firma ECM Consulting. Firma ta jest organizacją działającą w sposób  dynamiczny, która działa na wszystkich rynkach branż logistycznych, transportowych, magazynowych oraz wielu innych. Firma posiada  osoby, które dostarczają  rozwiązania z dziedziny zarządzania wiedzą przedsiębiorstw spedycyjnych, logistycznych itd., które  dokonują optymalizacji procesów biznesowych. Dodatkowo  firma  ta świadczy  usługi konsultingowe.

To dzięki pracowników wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu  konsultantów pomaga się osiągnąć ambitne cele biznesowe przy jednoczesnym zapewnieniu jakości wdrażanych rozwiązań.  Głównym atutem jest to, że do każdego nowego wyzwania ludzie podchodzą z pasją. Działanie, ludzie i dobre relacje oraz chęć bycia partnerem na przyszłość są dla firmy najważniejszym priorytetem.

Rynek gospodarczy jest zawsze wielkim, obiektywnym sędzią. Weryfikuje wszystkich i każdemu pokazuje jego słabe strony. Każdy też od niego otrzymuje jakąś ocenę. Dziś globalny rynek rozstrzyga o rozmiarach sukcesu lub porażki każdego z nas, obiektywnie ocenia jakość tak koncepcji przedsiębiorstwa jak i sposobu jej realizacji. To on orzeka czy firma trafnie wybrała produkty oraz sposoby ich wdrożenia w organizacji.

Uczniowie Technikum logistycznego, będą mieli okazje zapoznać się i pracować na najnowszym oprogramowaniu dotyczącym chociażby obiegu informacji w dużych korporacjach.  Firma ECM udostępniła uczniom w ramach kształcenia zawodowego o profilu logistycznym program do obsługi przepływu informacji ECM SUITE. Program ten to nie tylko kontrolowanie i zarządzanie zawartością biznesową czy repozytorium, gdzie jest ona przechowywana. Kluczowe jest zrozumienie relacji pomiędzy: ludźmi, procesami i dokumentami które zachodzą w organizacji, a to są nie zwykłe cechy i czynności , które zachodzą w samej logistyce przedsiębiorstwa. Ważne jest by poznać proces biznesowy i obieg dokumentów w firmie. Tymi zagadnieniami będą zajmować się „logistycy” z Powiatowego zespołu nr 6 w Brzeszczach w ramach udostępnionego im programu komputerowego, który ma za zadanie im te wiedzę praktyczną przybliżyć. Przedstawiciele firmy ECM Consulting wyrażają ogromne uznanie w proces kształcenia praktycznego przyszłych „logistyków”, bo dzięki takim działaniom przyszli absolwenci szkół będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg