Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Rozpoczęcie kursu 10.01.2018 r. godz. 17.00

 

 

Zapisz

Zapisz

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017/2018

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole oraz osiągnięcia w  olimpiadach i konkursach, została uczennica klasy 3i Beata Sikora

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

1.    Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły
dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

 

Serdecznie gratulujemy Beacie!

 

 

Wycieczka do kopalni GUIDO.

22 września 2017 roku uczniowie klas 1d i 4d kształcący się w zawodach  technik górnictwa podziemnego, technik mechanik oraz technik elektryk uczestniczyli  w wycieczce do Kopalni GUIDO w Zabrzu. Zjeżdżając 170 i 320 metrów pod ziemię, mieli okazję poznać zarys historii górnictwa podziemnego, a także przekonać się jak wygląda praca górnika obecnie.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe operacje lotnicze logistyków z PZ nr 6

Strefa buforowa lotniska, inbound i outbound towarów to tylko niektóre terminy ze słownictwa logistycznego, jakie poznali uczniowie podczas nocnych operacji lotniczych w strefie odpraw Cargo. Uczniowie klasy o kierunku technik logistyk uczestniczyli w warsztatach z logistki lotnictwa pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Krzysztofa Klimczaka.

Czytaj więcej...

Nowe książki dla uczniów

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach realizuje projekt – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 Od maja zeszłego roku uczniowie brali udział w sporządzaniu list zakupów książek przeznaczonych do biblioteki. Był to właściwie „koncert” życzeń, na jaki mogliśmy sobie pozwolić, dzięki założeniom programu. Mówią one o zakupie nowości wydawniczych, pozycji pozostających w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służących realizacji podstawy programowej. Wśród wybranych przez uczniów książek znalazły się: fantazy, przygodowe, sensacyjne, a także literatura młodzieżowa, wiele serii wydawniczych. Pierwsza partia książek przyszła w połowie września, kolejnych spodziewamy się w październiku i listopadzie. (galeria)

Czytaj więcej...

Uwaga! Aktualizacja planu lekcji.

Od poniedziałku 11 września obowiązuje nowy plan lekcji.

 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • filmoteka logo.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo1.png
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg