Uwaga!!! 

Zapisy i wykłady na kurs prawa jazdy kat. B prowadzone są  w każdą środę o godz. 17.00  w sali nr 5

Zgłoszenia pod nr

603581601

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Niska emisja i zjawisko smogu

W czwartek 19 kwietnia b.r. uczniowie klas 1i, 2i, 1d oraz 1w wzięli udział
w dwugodzinnym szkoleniu zorganizowanego w ramach projektu „Cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD Doliny Soły” z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu


i innowacji. Zajęcia przeprowadziła pani dr Monika Wierzbińska-Wróbel, pracownik Zakładu Ochrony Powietrza, Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH w Bielsku-Białej. Uczniowie zapoznali się z najgroźniejszymi gazami oraz pyłami występującymi w powietrzu, a także ich wpływem na zdrowie mieszkańców wsi i miast.

              Niska emisja to wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń z powstających w sektorze komunalno-bytowym, w wyniku nieefektywnego spalania paliw, głównie surowego węgla,
w lokalnych kotłach, piecach grzewczych i paleniskach domowych, z emitorów do 40 metrów wysokości oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych.    Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych tj. znacznego zamglenie przy bezwietrznej pogodzie.

              Ilość i charakter pyłów,  jakie powstają w procesach spalania paliw stałych zależy od rodzaju paliwa tzn. od jego stopnia rozdrobnienia, zawartości i składu mineralogicznego popiołu, spiekalności, zawartości części lotnych, wilgotność, ale także  od warunków spalania tj. rodzaju rusztu, natężenia cieplnego komory paleniska, temperatury spalania, warunków przepływu powietrza i spalania. Najwięcej pyłu drobnego, zawieszonego, którego cząsteczki mają średnicę mniejszą od 10 μm lub 2,5 μm oraz benzeno(a)piremu emituje w Polsce  sektor pozaprzemysłowy (indywidualne ogrzewanie budynków). Pyły i gazy zawarte w powietrzu powodują choroby układu oddechowego, zaburzenia centralnego układu nerwowego, choroby oczu, reakcje alergiczne ustroju, zaburzenia układu krążenia, choroby serca, osłabienie płodności, nowotwory. Benzo(a)piren gromadzi się w organizmie i może powodować raka, upośledzać płodność a także działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Tymczasem Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu!  Dlatego ważne, aby chronić przyrodę oraz zdrowie człowieka poprzez wymianę starych pieców
na bardziej ekologiczne oraz przeprowadzać termomodernizację nieocieplonych jeszcze budynków. Istotne jest również monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatów oraz województw. Nikt nie chce przecież słuchać, powtarzających się ciągle, w sezonie grzewczym, ostrzeżeń: „Dziś w wielu miastach Polski jakość powietrza jest bardzo zła, a wysokie stężenia szkodliwych substancji notuje się na obszarze niemal całego kraju”.

 • ath.jpg
 • Ceva.jpg
 • dhl-express-vector.jpg
 • erasmus-plus.jpg
 • galeriaksiazki.jpg
 • logo-aszw_m.jpg
 • logo db schenker.jpg
 • logostraz_psp_m.jpg
 • logo TNT.jpg
 • main_ok_01.jpg
 • MGW.jpg
 • modernizacjaksztalcenia.jpg
 • ock.jpg
 • polaris.png
 • politechnikas.jpg
 • pwsz.jpg
 • pz6.jpg
 • t1_wsfip.jpg
 • tauron_2.jpg
 • Tauron_wydobycie_logo_m.jpg